The Music College

vid Folkhögskolan i Angered

Av 4 personer i Sverige…

… lyckades fjolårets TMC-deltagare Niki och Emelie ta sig in på Högskolan för Scen och Musiks (hemsida) nya musikproduktionsutbildning. En utbildning med endast 4 platser. Vi på TMC känner oss så klart otroligt glada och stolta över detta! Grattis!

Så, håll koll på dessa två i framtiden.

Niki’s Sound Cloud | Emelies Sound Cloud